Sutarčių šablonai

Kubilo naudojimosi sutartis su papildoma atsakomybe

Kubilo naudojimo (nuomos) sutartis tinkama tiek kubilo savininkams, tiek nuomotojams. Aprašyti pagrindiniai šalių įsipareigojimai ir atsakomybės. Sutartis papildyta atsakomybėmis.

Paslaugų teikimo sutartis ekskavatorius

Paslaugų tiekimo sutartis skirta asmenims, kurie užsiima individualia veikla, žemės kasimo darbams arba įrangos žemės kasimui nuomos paslauga ir nori teikti paslaugas įmonėms ir asmenims.

Nestandartinių baldų rangos sutartis

Sutartis skirta nestandartinių baldų gamintojams. Aprašyti pagrindiniai šalių įsipareigojimai ir atsakomybės. Paruoštas ir priėmimo – perdavimo aktas.

Kubilo naudojimosi sutartis

Kubilo naudojimo (nuomos) sutartis tinkama tiek kubilo savininkams, tiek nuomotojams. Aprašyti pagrindiniai šalių įsipareigojimai ir atsakomybės.

Sutartis dėl didžėjaus (DJ) paslaugų teikimo

Sutartis tinka diskotekos, radijo ar televizijos muzikos programų vedėjo paslaugoms įforminti.

Konfidencialumo sutartis internetinės svetainės kūrimui

Kuriant internetinę svetainę dažnai kūrėjams suteikiama daugiau konfidencialios informacijos, suteikiama prieiga prie dokumentų ar duomenų bazių, kol vyksta visas kūrybos, diegimo procesas. Ši sutartis – tai pirmas žingsnis prieš pradedant bet kokius darbus.

DALYVAVIMO FOTOSESIJOJE SUTARTIS

Šia sutartimi siekiama nustatyti pagrindines pasirašančių šalių teises ir pareigas bei intelektinės nuosavybės sąlygas, taip pat leidžianti Organizatoriui ir jo atstovaujamoms trečiosioms šalims naudoti fotosesijos nuotraukas/fotografijas komerciniais tikslais. T. y. publikuoti komerciniuose leidiniuose, naudoti atvaizdus ar jų dalis įvairiose reklamose televizijoje, internete, spaudoje, bei įvairiais kitais būdais.

Pirkimo – pardavimo sutartis (CONTRACT FOR THE SALE OF GOODS)_maxi

Išsami sutartis anglų kalba, skirta prekių pirkimui-pardavimui. Apibrėžtas sutarties dalykas, atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo tvarka ir kita. Apimtis 3 puslapiai, Times New Roman 11 šriftas.

Pirkimo – pardavimo sutartis (CONTRACT FOR THE SALE OF GOODS)_mini

Vieno lapo sutartis anglų kalba, apimanti svarbiausius sutarties punktus, skirta vienkartiniams arba mažiems pirkimams. Patogi ir aiški naudoti.

Krovinių vežimo sutartis su krovinio pervežimo užsakymu

Krovinių vežimo sutarti vežėjas įsipareigoja priimti krovinį iš užsakovo (siuntėjo) ir nugabenti į paskirties vietą, o užsakovas (siuntėjas) įsipareigoja sumokėti vežėjui nustatytą užmokestį.

Susitarimas dėl nekonkuravimo

Susitarimas su darbuotoju dėl nekonkuravimo įpareigoja darbuotoją pasibaigus darbo sutarčiai kurį laiką nekonkuruoti su darbdaviu, t. y. nedirbti darbdavio konkurento įmonėje, nesteigti savo konkuruojančios įmonės arba nedalyvauti versle, konkuruojančiame su buvusio darbdavio verslu. Savo ruožtu darbdavys už tokį darbuotojo konstitucinės teisės laisvai pasirinkti darbą ir verslą suvaržymą moka adekvačią kompensaciją.

Pirties naudojimo (nuomos) sutartis

Pirties naudojimo (nuomos) sutartis tinkama tiek pirties savininkams, tiek nuomotojams. Aprašyti pagrindiniai šalių įsipareigojimai ir atsakomybės.