Paslaugų sutartys

VAIKO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

Sutartis idealiai tinka tėvams, norintiems pasisamdyti auklę jų mažųjų priežiūrai. Sutartyje aptarti tiek tėvų, tiek priežiūrinčio vaiką(us) asmens įsipareigojimai, atsiskaitymo tvarka. Pridėjome grafiką, kuriame galėsite patogiai žymėti atliktus darbus, dirbtas valandas. Taip bus patogu sekti tėvams suteiktų paslaugų atlikimą, o paslaugų teikėjams atsiskaitymą.

VIENKARTINĖ KROVINIO PERVEŽIMO SUTARTIS

Vienkartinė krovinio pervežimo sutartis tinkama, kai vykdoma subranga. Krovinio vežimas pagal šią sutartį vykdomas laikantis 1956 m. Ženevos Tarptautinės krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR Konvencijos). Šia sutartimi vežėjas įsipareigoja nuvežti automobiliu ( -iais) krovinį , o užsakovas – sumokėti sutartyje numatytą pervežimo kainą.

KROVINIŲ VEŽIMO SUTARTIS

Išsami 3-jų lapų sutartis, su smulkiai apibrėžtomis atsakomybėmis. Paruošta krovinio pervežimo užsakymo forma. Krovinių vežimai pagal šią sutartį vykdomi laikantis 1956 m. Ženevos Tarptautinės krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR Konvencijos), Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR), Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Kelių transporto kodekso, su aplinkosauga susijusių teisės aktų reikalavimų ir kitų…

Paslaugų teikimo sutartis ekskavatorius

Paslaugų tiekimo sutartis skirta asmenims, kurie užsiima individualia veikla, žemės kasimo darbams arba įrangos žemės kasimui nuomos paslauga ir nori teikti paslaugas įmonėms ir asmenims.

Sutartis dėl didžėjaus (DJ) paslaugų teikimo

Sutartis tinka diskotekos, radijo ar televizijos muzikos programų vedėjo paslaugoms įforminti.

DALYVAVIMO FOTOSESIJOJE SUTARTIS

Šia sutartimi siekiama nustatyti pagrindines pasirašančių šalių teises ir pareigas bei intelektinės nuosavybės sąlygas, taip pat leidžianti Organizatoriui ir jo atstovaujamoms trečiosioms šalims naudoti fotosesijos nuotraukas/fotografijas komerciniais tikslais. T. y. publikuoti komerciniuose leidiniuose, naudoti atvaizdus ar jų dalis įvairiose reklamose televizijoje, internete, spaudoje, bei įvairiais kitais būdais.

Krovinių vežimo sutartis su krovinio pervežimo užsakymu

Krovinių vežimo sutarti vežėjas įsipareigoja priimti krovinį iš užsakovo (siuntėjo) ir nugabenti į paskirties vietą, o užsakovas (siuntėjas) įsipareigoja sumokėti vežėjui nustatytą užmokestį.

Kompiuterinės įrangos priežiūros sutartis

Kompiuterinės įrangos priežiūros sutartyje nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurią įsipareigoja prižiūrėti eksploatuojamą kompiuterinę ir programinę įrangą, pateikti užsakomą kompiuterinę techniką, programinę įrangą ir eksploatacines medžiagas.

Detalių pardavimo ir serviso paslaugų tiekimo sutartis

Detalių pardavimo ir serviso paslaugų tiekimo sutartis skirta automobilių serviso paslaugų teikimui ir detalių pardavimui.

Paslaugų pirkimo sutartis

Paslaugų pirkimo sutartis skirta įmonėms. Tai universali sutartis, kurią pritaikysite bet kokių paslaugų pirkimui. Yra priedas, skirtas paslaugų aprašymui, priėmimo-perdavimo aktas.