Tvarkos taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo nuostatai reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą įmonėje, užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

Paslaugų teikimo ir parduodamų prekių prekybos taisyklės

Taisyklės nustato autoserviso paslaugų teikimo ir parduodamų prekių prekybos tvarką. Garantinių įsipareigojimų vykdymo, pretenzijų pateikimo bei jų patenkinimo procedūras ir tvarkas.

Tarnybinių automobilių naudojimo ne darbo metu tvarka

Tarnybinių automobilių naudojimo ne darbo metu tvarka nustato įmonės tarnybinių automobilių naudojimo, saugojimo, techninės priežiūros, remonto, naudojimo kontrolės, ridos ir degalų apskaitos tvarką, taip pat įmonės darbuotojų pareigas bei atsakomybę už šios tvarkos pažeidimą.

Prekių grąžinimo tvarka

Pagal ES taisykles, prekybininkas turi pataisyti, pakeisti pirkėjo nusipirktas prekes, sumažinti jų kainą arba grąžinti pinigus, jeigu tos prekės turėjo defektų arba atrodo ar veikia ne taip, kaip reklamuota. Prekių grąžinimo tvarka padės Jūsų įmonės darbuotojams tinkamai vykdyti teisės aktų reikalavimus, nepažeidžiant įmonės interesų.

Tvarka dėl privalomo sveikatos tikrinimo

Sveikatos tikrinimas įmonės darbuotojams yra privalomas,  todėl tvarka dėl privalomo sveikatos tikrinimo padės sistemingai organizuoti sveikatos patikrą.

Tvarka dėl girtumo ir prevencinių priemonių nustatymo

Tvarka dėl girtumo, tai vienas iš esminių darbų saugos reikalavimų. Parengta tvarka yra nuosekli ir išsami. Girtumo nustatymas, komisijos sudarymas, prevencinių priemonių parinkimas bei visi dokumento priedai, padėsiantys tinkamai įforminti darbo tvarkos pažeidimą, o taip pat veikiantys ir kaip prevencinė priemonė.

Tarnybinių automobilių naudojimo tvarka

Tarnybinių automobilių tvarka būtina ne tik Jūsų darbuotojams, bet ir įmonei (teisingai vedant buhalterinę apskaitą, ilgalaikio turto apskaitą ir panašiai). Tvarka parengta organizacijoms, perduodančioms naudoti įmonės turtą savo darbuotojams. Yra perdavimo aktas.

Atostogų suteikimo tvarka

Nors darbo kodeksas ir nustato kai kurias privalomas taisykles dėl atostogų suteikimo, tačiau pati kasmetinių atostogų suteikimo tvarka yra palikta laisvam darbuotojo ir darbdavio susitarimui. Parengta tvarka yra palanki organizacijai ir aiški darbuotojams.