Darbo sutartys

Laikinoji darbo sutartis

Laikinojo darbo sutartis – laikinojo įdarbinimo įmonės ir laikinojo darbuotojo darbo sutartis. Sutartis parengta išsamiai išdėstant darbo apimtis ir pavaldumus, įtraukti punktus apie komercinių gamybos paslapčių saugojimą.

Darbo sutartis

Darbo sutartis parengta įtraukiant konfidencialumo ir nekonkuravimo sąlygas. Aprašyta darbuotojo atsakomybė, turto valdymo tvarka, nuotolinis darbas ir kitos būtinosios sąlygos. Tai išsami, net 8 puslapių darbo sutartis, kuri tiks aukščiausio lygio vadovams, bei jiems pavaldiems asmenims.