Darbo sutartys

Susitarimas dėl Darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu

Darbo santykių nutraukimas šalių sutarimu yra vienas iš būdų oficialiai ir teisėtai nutraukti darbo sutartį tarp darbdavio ir darbuotojo. Reikia paminėti, kad darbo sutarties nutraukimas šalių sutarimu yra pageidautinas būdas, nes jis leidžia išvengti nesusipratimų, teisinių ginčų ir kitų problemų, susijusių su darbo sutarties nutraukimu. Taigi, darbo sutarties nutraukimas šalių sutarimu yra teisėtas būdas nutraukti…

Laikinoji darbo sutartis

Laikinojo darbo sutartis – laikinojo įdarbinimo įmonės ir laikinojo darbuotojo darbo sutartis. Sutartis parengta išsamiai išdėstant darbo apimtis ir pavaldumus, įtraukti punktus apie komercinių gamybos paslapčių saugojimą.

Darbo sutartis

Darbo sutartis parengta įtraukiant konfidencialumo ir nekonkuravimo sąlygas. Aprašyta darbuotojo atsakomybė, turto valdymo tvarka, nuotolinis darbas ir kitos būtinosios sąlygos. Tai išsami, net 8 puslapių darbo sutartis, kuri tiks aukščiausio lygio vadovams, bei jiems pavaldiems asmenims.