Sutarčių šablonai

Kubilo naudojimosi sutartis

Mobilaus kubilo nuomos(naudojimosi) sutartis pritaikyta tiems, kurie nori teikti nuomos paslaugą, arba nori patys išsinuomoti mobilų arba stacionarų kubilą, skirtą laisvalaikio pramogoms. Sutartyje yra galimybė susitarti dėl kubilo transportavimo, kūrenimo, malkų naudojimo.

Žemės kasimo paslaugų sutartis

Paslaugų sutartis parengta tiems, kas nori teikti žemės kasimo paslaugas naudojant ekskavatorių ar kitą, panašią įrangą.

KONFIDENCIALUMO SUTARTIS SU PRAKTIKANTU

Konfidencialumo sutartis sudaroma tarp įmonės ir praktikanto.Aktuali visoms kompanijoms, kurios priima studentus  ar praktikantus pagal praktikos atlikimo sutartis. Sutartis gina įmonės interesus.

Sklypo pirkimo-pardavimo sutartis

Sklypo pirkimo-pardavimo sutartis labai konkreti ir glausta sutartis, pagrindiniams įsipareigojimams užtikrinti.

Pirties naudojimo(nuomos) sutartis

Pirties naudojimo(nuomos) sutartis tinkama tiek pirties savininkams, tiek nuomotojams. Aprašyti pagrindiniai šalių įsipareigojimai ir atsakomybės.

Ketinimo bendradarbiauti sutartis

Ketinimo bendradarbiauti sutartis skirta gamybos įmonėms, rengiančioms plėsti gamybą ir ieškančioms naujų partnerių.

Susitarimas su darbuotoju dėl nekonkuravimo

Susitarimas su darbuotoju dėl nekonkuravimo įpareigoja darbuotoją pasibaigus darbo sutarčiai kurį laiką nekonkuruoti su darbdaviu, t. y. nedirbti darbdavio konkurento įmonėje, nesteigti savo konkuruojančios įmonės arba nedalyvauti versle, konkuruojančiame su buvusio darbdavio verslu. Savo ruožtu darbdavys už tokį darbuotojo konstitucinės teisės laisvai pasirinkti darbą ir verslą suvaržymą moka adekvačią kompensaciją…

Preliminari prekių pirkimo-pradavimo sutartis

Preliminari prekių pirkimo-pradavimo sutartis yra pradinis susitarimas dėl planuojamų įsigyti prekių, kol nėra sudaryta pagrindinė prekybos sutartis. Tai galimybė planuoti pardavimų apimtis.

Preliminari buto pirkimo-pardavimo sutartis

Preliminari buto pirkimo-pardavimo sutartis yra patogi ir aiškiai suformuluota buto pirkimo sutartis. Šioje sutartyje nustatytos aiškios pirkėjo ir pardavėjo pareigos.

Konsignavimo sutartis

Konsignavimo sutartis skirta prekių pardavimui, pagal kurią prekių pardavėjas atsiskaito su prekių savininku tik tada, kai prekės parduotos.

Detalių pardavimo ir serviso paslaugų tiekimo sutartis

Detalių pardavimo ir serviso paslaugų tiekimo sutartis skirta automobilių serviso paslaugų teikimui ir detalių pardavimui.

Kreditorinių įsipareigojimų perleidimo sutartis

Kreditorinių įsipareigojimų perleidimo sutartis, tai sutartis tarp juridinių asmenų dėl skolos perleidimo naujam kreditoriui.