Sutarčių šablonai

Ketinimo bendradarbiauti sutartis

Ketinimo bendradarbiauti sutartis skirta gamybos įmonėms, rengiančioms plėsti gamybą ir ieškančioms naujų partnerių. Sutaryje numatytos pagrindinės prekių gamybos ir/ar pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos.

Kompiuterinės įrangos priežiūros sutartis

Kompiuterinės įrangos priežiūros sutartyje nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurią įsipareigoja prižiūrėti eksploatuojamą kompiuterinę ir programinę įrangą, pateikti užsakomą kompiuterinę techniką, programinę įrangą ir eksploatacines medžiagas.

Kreditorinių įsipareigojimų perleidimo sutartis

Kreditorinių įsipareigojimų perleidimo sutartis tai sutartis tarp juridinių asmenų dėl skolos perleidimo naujam kreditoriui.

Reikalavimo perleidimo ir tarpusavio reikalavimų įskaitymo sutartis

Trišalė reikalavimo perleidimo ir tarpusavio reikalavimų įskaitymo sutartis, pagal kurią įmonės gali įskaityti tarpusavio įsiskolinimą.

Įsiskolinimo padengimo sutartis

Įsiskolinimo padengimo sutartis naudojama, kada skolininkas su kreditoriumi susitaria dėl skolos mokėjimo dalimis. Tai taip pat laikytina, kaip neginčijamas skolos įrodymas.

Sklypo pirkimo – pardavimo sutartis su aktu

Sklypo pirkimo – pardavimo sutartis skirta žemės sklypo savininkui ar/arba pirkėjui siekiat aiškiai apibrėžti prkėjo/pardavėjo įsipareigojimus. Paruoštas – priėmimo perdavimo aktas.

Preliminari buto pirkimo – pardavimo sutartis su priedu

Preliminari buto pirkimo – pardavimo sutartis su aiškiai suformuluotomis buto pirkimo sąlygomis, nustatytos pirkėjo ir pardavėjo pareigos. Paruoštas priedas bute esantiems daiktams.

Preliminari buto pirkimo – pardavimo sutartis

Išsami, preliminari buto pirkimo – pardavimo sutartis su aiškiai suformuluotom buto pirkimo sąlygomis, bei pirkėjo ir pardavėjo pareigomis.

Konsignavimo sutartis

Konsignavimo sutartis skirta prekių pardavimui, pagal kurią prekių pardavėjas atsiskaito su prekių savininku tik tada, kai prekės parduotos.

Detalių pardavimo ir serviso paslaugų tiekimo sutartis

Detalių pardavimo ir serviso paslaugų tiekimo sutartis skirta automobilių serviso paslaugų teikimui ir detalių pardavimui.

Paslaugų pirkimo sutartis

Paslaugų pirkimo sutartis skirta įmonėms. Tai universali sutartis, kurią pritaikysite bet kokių paslaugų pirkimui. Yra priedas, skirtas paslaugų aprašymui, priėmimo-perdavimo aktas.

Preliminari prekių pirkimo – pradavimo sutartis

Preliminari prekių pirkimo – pradavimo sutartis yra pradinis susitarimas dėl planuojamų įsigyti prekių, kol nėra sudaryta pagrindinė prekybos sutartis. Tai galimybė planuoti pardavimų apimtis.