Sutarčių šablonai

Konfidencialumo sutartis dėl darbo užmokesčio(darbuotojams)

Sutartis dėl darbo užmokesčio konfidencialumo bus labai tinkama, jei konfidencialumo sąlygos neįtraukėte į darbo sutartį. Sutartį galima naudoti tiek individualiam susitarimui, tiek grupei darbuotojų.

Konfidencialumo sutartis dėl darbo užmokesčio

Sutartis parengta įmonėms, kurios teikia  darbuotojų paieškų ir įdarbinimo paslaugas.

Konfidencialumo sutartis

Konfidencialumo sutartis įmonėms siekiat apsaugoti komercines paslaptis. Šia sutartimi šalys patvirtina darbuotojo pareigą vadovautis įmonės patvirtinta komercinių paslapčių bei konfidencialios informacijos naudojimo tvarka.

Dizaino paslaugų atlikimo sutartis

Dizaino paslaugų atlikimo sutartis gali būti tinkama tiek fiziniam, tiek juridiniam asmeniui. Sutartyje yra labai giežtai nustatytas atsiskaitymas, bei nuobaudos praleidus atsiskaitymo terminus. Sutartis turi 2 priedus, kuriuose nurodyta atsiskaitymo tvarka ir darbų apimtys, todėl bus lengva pritaikyti.

Autorinė dizaino paslaugų atlikimo sutartis (fiziniam asmeniui)

Labai išsami dizaino paslaugų sutartis su atskiru priedu dėl mokėjimo, atskiru priedu dėl paslaugų atlikimo ir priėmimo-perdavimo aktu. Mokėjimo priede galima pasirinkti tinkamą atsiskaitymo variantą. Paslaugų atlikimo priede išsamus darbų sąrašas, kurį galima papildyti, susiaurinti.

Kambario nuomos sutartis

Specialiai sukurta 1 kambario nuomai kambario nuomos sutartis, jei bute yra keli kambariai, o nuomojamas tik vienas iš jų. Paprasta užpildyti ir naudoti.

Transporto priemonės panaudos sutartis

Automobilio panaudos sutartis, papildyta papildomomis gavėjo atsakomybėmis. Yra nurodyta turto kaina, todėl ypač teigiamai vertinama buhalterių.

Automobilio panaudos sutartis

Panaudos – sutartis, kai yra perduodama panaudos davėjo teisė panaudos gavėjui sutartą laiką naudotis tam tikromis vertybėmis. Šioje sutartyje – fizinis asmuo perduoda naudoti juridiniam asmeniui automobilį.

Transporto priemonės nuomos sutartis (tarp fizinio asmens ir įmonės)

Automobilio nuomos sutartis, skirta įmonei ir jos darbuotojui. Automobilio sutartis labai plati, apimanti daug sričių. Transporto priemonės nuomos sutartyje yra sąvokų apibrėžimai, išsamus atsiskaitymas, draudimo ir remontų atlikimo tvarka. Išlėsta Nuomininko atsakomybė. Yra priėmimo-perdavimo aktas.

Automobilio nuomos sutartis (tarp fizinio asmens ir įmonės)

Automobilio nuomos sutartis, skirta įmonei ir jos darbuotojui. Automobilio sutartis minimalistinė, skirta aprašyti pagrindinius sutartinius dalykus būtinus nuomojant automobilį iš darbuotojo įmonės reikmėms. Yra priėmimo-perdavimo aktas.