Sutarčių šablonai

VIENKARTINĖ KROVINIO PERVEŽIMO SUTARTIS

Vienkartinė krovinio pervežimo sutartis tinkama, kai vykdoma subranga. Krovinio vežimas pagal šią sutartį vykdomas laikantis 1956 m. Ženevos Tarptautinės krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR Konvencijos). Šia sutartimi vežėjas įsipareigoja nuvežti automobiliu ( -iais) krovinį , o užsakovas – sumokėti sutartyje numatytą pervežimo kainą.

KROVINIŲ VEŽIMO SUTARTIS

Išsami 3-jų lapų sutartis, su smulkiai apibrėžtomis atsakomybėmis. Paruošta krovinio pervežimo užsakymo forma. Krovinių vežimai pagal šią sutartį vykdomi laikantis 1956 m. Ženevos Tarptautinės krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR Konvencijos), Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR), Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Kelių transporto kodekso, su aplinkosauga susijusių teisės aktų reikalavimų ir kitų…

Motociklo testavimo sutartis

Sutartis skirta įmonėms, leidžiančioms išbandyti perkamą motociklą. Šioje sutartyje apibrėžiama būsimo pirkėjo atsakomybė ir nurodomi jo kontaktiniai duomenys tiems atvejams, jei bus padaryta žala motociklui ar kitų asmenų turtui.

Motociklo testavimo sutartis fiziniams asmenims

Būsimiems pirkėjams norint išbandyti perkamą motociklą rekomenduojama ši sutarties forma, kurioje ne tik nurodomi būsimo pirkėjo duomenys, bet ir aprašoma atsakomybė tiek už motociklo, tiek už galimą trečiųjų asmenų turto sugadinimą. Sutartis skirta fiziniams asmenims, patogi užpildyti.

Vertimo sutartis

Vertimo sutartyje aptarti visi pagrindiniai aspektai, šalių pareigos ir atsakomybių pasiskirstymas. Paprasta užpildyti ir naudoti.

Laikinoji darbo sutartis

Laikinojo darbo sutartis – laikinojo įdarbinimo įmonės ir laikinojo darbuotojo darbo sutartis. Sutartis parengta išsamiai išdėstant darbo apimtis ir pavaldumus, įtraukti punktus apie komercinių gamybos paslapčių saugojimą.

Dovanojimo sutartis

Pagal dovanojimo sutartį viena šalis (dovanotojas) neatlygintinai perduoda turtą ar turtinę teisę kitai šaliai. Aiškiai aprašyto pagrindinės šalių pareigos ir teisės.

Buto nuomos sutartis

Įprastinė buto nuomos sutartis, kurioje aptarti visi pagrindiniai aspektai, šalių pareigos ir atsakomybių pasiskirstymas. Paprasta užpildyti ir naudoti. Pridėtas buto priėmimo- perdavimo aktas.

Darbo sutartis

Darbo sutartis parengta įtraukiant konfidencialumo ir nekonkuravimo sąlygas. Aprašyta darbuotojo atsakomybė, turto valdymo tvarka, nuotolinis darbas ir kitos būtinosios sąlygos. Tai išsami, net 8 puslapių darbo sutartis, kuri tiks aukščiausio lygio vadovams, bei jiems pavaldiems asmenims.

Kubilo naudojimosi sutartis su papildoma atsakomybe

Kubilo naudojimo (nuomos) sutartis tinkama tiek kubilo savininkams, tiek nuomotojams. Aprašyti pagrindiniai šalių įsipareigojimai ir atsakomybės. Sutartis papildyta atsakomybėmis.

Paslaugų teikimo sutartis ekskavatorius

Paslaugų tiekimo sutartis skirta asmenims, kurie užsiima individualia veikla, žemės kasimo darbams arba įrangos žemės kasimui nuomos paslauga ir nori teikti paslaugas įmonėms ir asmenims.

Nestandartinių baldų rangos sutartis

Sutartis skirta nestandartinių baldų gamintojams. Aprašyti pagrindiniai šalių įsipareigojimai ir atsakomybės. Paruoštas ir priėmimo – perdavimo aktas.