DALYVAVIMO FOTOSESIJOJE SUTARTIS

Šia sutartimi siekiama nustatyti pagrindines pasirašančių šalių teises ir pareigas bei intelektinės nuosavybės sąlygas, taip pat leidžianti Organizatoriui ir jo atstovaujamoms trečiosioms šalims naudoti fotosesijos nuotraukas/fotografijas komerciniais tikslais. T. y. publikuoti komerciniuose leidiniuose, naudoti atvaizdus ar jų dalis įvairiose reklamose televizijoje, internete, spaudoje, bei įvairiais kitais būdais.


Pirkti šabloną

* registruoti vartotojai mato savo pirkinių istoriją