Sutarčių šablonai

Maisto prekių pirkimo – pardavimo sutartis su kredito limitu

Maisto prekių pirkimo – pardavimo sutartis skirta įmonėms prekiaujančioms maisto produktais, maisto žaliavomis. Taip pat įmonės, kurioms svarbus prekių galiojimo terminas. Sutartis papildyta kredito limitu.

Akcininko paskolos sutartis su įmone

Akcininko paskolos sutartis tinka įforminti iš akcininko, jei jis fizinis asmuo, gautą paskolą, atsiskaitymo būdus bei palūkanų mokėjimo tvarką.

Paskolos sutartis

Paskolos sutartis tarp dviejų juridinių asmenų. Nustatoma atsiskaitymo, palūkanų mokėjimo tvarka. Labai patogi sutartis nes, neapsunkinta nereikalingais įsipareigojimais.

Visiškos materialinės atsakomybės sutartis

Visiškos materialinės atsakomybės sutartis gali būti sudaroma ne su visais darbuotojais, o tik su tais, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu, ir dėl priemonių, perduotų darbuotojui naudotis darbe.

Grupės darbuotojų visiškos materialinės atsakomybės sutartis

Visiškos materialinės atsakomybės sutartis gali būti sudaroma su darbuotojais, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu, ir dėl priemonių, perduotų darbuotojui naudotis darbe.

Konfidencialumo sutartis praktikantams

Konfidencialumo sutartis pritaikyta įmonėms, kurios priima darbui praktikatus, konfidencialios informacijos apsaugai sutarties galiojimo metu ir jai pasibaigus.

Konfidencialumo sutartis gamybos receptams saugoti

Konfidencialumo sutartis gamybos receptams saugoti parengta įmonėms, siekiančioms apsaugoti savo komercines paslaptis tariantis dėl gamybos, reklamos paslaugų.

Konfidencialumo sutartis įmonės komercinių paslapčių saugumui užtikrinti

Konfidencialumo sutartis įmonės komercinių paslapčių saugumui užtikrinti sudaroma tarp įmonės ir darbuotojo, kurio pareigos yra susiejusios su konfidencialios informacijos naudojimu. Sutartis gina įmonės interesus.

Konfidencialumo sutartis reklamos paslaugoms

Konfidencialumo sutartis reklamos paslaugoms parengta įmonėms, siekiančioms apsaugoti savo komercines paslaptis tariantis dėl reklamos paslaugų.

Konfidencialumo sutartis dėl darbo užmokesčio(darbuotojams)

Sutartis dėl darbo užmokesčio konfidencialumo bus labai tinkama, jei konfidencialumo sąlygos neįtraukėte į darbo sutartį. Sutartį galima naudoti tiek individualiam susitarimui, tiek grupei darbuotojų.

Konfidencialumo sutartis dėl darbo užmokesčio

Sutartis parengta įmonėms, kurios teikia  darbuotojų paieškų ir įdarbinimo paslaugas.

Konfidencialumo sutartis

Konfidencialumo sutartis įmonėms siekiat apsaugoti komercines paslaptis. Šia sutartimi šalys patvirtina darbuotojo pareigą vadovautis įmonės patvirtinta komercinių paslapčių bei konfidencialios informacijos naudojimo tvarka.