Skolų administravimas

Skolų administravimas – išieškojimas

Skolų administravimas tai sisteminga skolų prevencija, ikiteisminis ir teisminis išieškojimas. Mūsų kompanija siūlo keletą etapų siekiant suvaldyti turimas (ar galinčias atsirasti) skolas.

Būsimų verslo partnerių ir jų mokumo įvertinimas

Būsimų verslo partnerių ir jų mokumo įvertinimas yra pirmas žingsnis prieš sėkmingą bendradarbiavimo pradžią. Verslo partnerių mokumo vertinimas būtinas ne tik prieš pasirašant sutartį, bet ir sutarties vykdymo metu – būtina sekti verslo partnerių finansinę padėtį, įstatinio kapitalo pokyčius, darbuotojų skaičiaus kaitą ir operatyviai reaguoti į šiuos pakitimus.

Aiškiai apibrėžta įmonės skolų administravimo politika

Įmonė privalo turėti aiškias skolų prevencijos, jų valdymo ir išieškojimo taisykles. Svarbu apibrėžti, kas įmonėje atsakingas už skolų valdymą, kas rūpinasi kvalifikuotu sutarčių rengimu ir skolų išieškojimo koordinavimu. Taip pat svarbu tinkamai suskirstyti įmonės klientus pagal jų kredito riziką, nustatyti aiškius terminus, kuriuos praleidus, skola išieškoma priverstinai.

Tinkamas verslo sutarčių parengimas ir efektyvios sutarčių įvykdymo užtikrinimo priemonės

Netinkamas sutarties įforminimas yra viena iš pagrindinių visų skolinių ginčų priežasčių. Tuo tarpu tinkamai parengta sutartis pati savaime atlieka skolų prevencijos funkciją: aiškios sutarties sąlygos (ypač dėl prekių kokybės, darbų atlikimo terminų ir pan.), tinkamai aptarta atsakomybė už sutarties pažeidimus skatina klientus bei partnerius laiku ir tinkamai vykdyti įsipareigojimus. Sutartyse taip pat gali būti numatytos efektyvios sutarčių įvykdymo užtikrinimo priemonės – (netesybos, laidavimas, garantija, banko garantija, įkeitimas).

Efektyvus skolų išieškojimas

Skolų išieškojimas – tai procedūrų visuma (skolininko ir jo turto paieška, skolininko finansinės padėties analizė, pretenzijų pateikimas, derybos, ikiteisminis skolos išieškojimas, teisminis skolos išieškojimas, beviltiškų skolų nurašymas, skolų pirkimas ir kt.), kurių tikslas – greitai, efektingai ir mažiausiomis sąnaudomis išieškoti skolą.

Efektyvus skolų administravimas yra skirstomas į ikiteisminį skolos išieškojimą ir teisminį skolos išieškojimo etapus.

Ikiteisminis skolos išieškojimo etapas vykdomas derantis su skolininkais dėl pinigų grąžinimo tvarkos, terminų ir sąlygų per trumpiausią laiką nesikreipiant į teismą. Ikiteisminiu skolų išieškojimu siekiama užtikrinti įsiskolinimų grąžinimą ne teismo tvarka, netaikant priverstinio pobūdžio priemonių. Įvairiais teisėtais būdais yra siekiama kreditoriaus turtinio reikalavimo įgyvendinimo derybų būdu.

Ikiteisminis skolų išieškojimas yra efektyvi priemonė siekiant priversti skolininką vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimu, tai pigiausias ir greičiausias būdas kreditoriui atgauti savo lėšas iš skolininko.

Teisminis skolos išieškojimo etapas yra kraštutinė priemonė, kuri naudojama tik tais atvejais kai su skolininku nepavyksta susitarti kitais būdais.

Teisminis skolų išieškojimas apima procesinių dokumentų (ieškinių, priešieškinių, atsiliepimų, dublikų, triplikų, prašymų, atskirųjų skundų, pareiškimų teismo įsakymo tvarka, pareiškimų dokumentinio proceso tvarka, taikos sutarčių, kitų procesinių dokumentų) parengimą ir pateikimą teismui; kliento ir jo interesų atstovavimą teisme; teismo sprendimų, nutarčių, nutarimų ir įsakymų civilinėse bylose vykdymo priežiūrą; apeliacinių skundų rengimą ir atstovavimą apeliacinės instancijos teismuose; bankroto bylos iniciavimą.

Rinkitės mus ir Jūs:

  • Sutaupysite savo laiką. Daugiau laiko skirsite savo įmonės rezultatų gerinimui – nes mes prižiūrėsime atsiskaitymus su Jūsų įmone.
  • Atliksime vėluojančių apmokėti sąskaitas kontrolę – priminimų išsiuntimas iki termino ir po termino.
  • Parengsime vėluojančių atsiskaityti klientų ataskaitą (Rizikos laipsnio priskyrimas).
  • Visus dokumentus, susijusius su skolos atgavimu paruošime mes.
  • Visas patirtas išlaidas išieškosime iš skolininko.
  • Užkirsime kelią ateityje susidaryti skoloms.

 

+370 638 53953