Konfidencialumo sutartys

Konfidencialumo sutartis internetinės svetainės kūrimui

Kuriant internetinę svetainę dažnai kūrėjams suteikiama daugiau konfidencialios informacijos, suteikiama prieiga prie dokumentų ar duomenų bazių, kol vyksta visas kūrybos, diegimo procesas. Ši sutartis – tai pirmas žingsnis prieš pradedant bet kokius darbus.

Konfidencialumo sutartis praktikantams

Konfidencialumo sutartis pritaikyta įmonėms, kurios priima darbui praktikatus, konfidencialios informacijos apsaugai sutarties galiojimo metu ir jai pasibaigus.

Konfidencialumo sutartis gamybos receptams saugoti

Konfidencialumo sutartis gamybos receptams saugoti parengta įmonėms, siekiančioms apsaugoti savo komercines paslaptis tariantis dėl gamybos, reklamos paslaugų.

Konfidencialumo sutartis įmonės komercinių paslapčių saugumui užtikrinti

Konfidencialumo sutartis įmonės komercinių paslapčių saugumui užtikrinti sudaroma tarp įmonės ir darbuotojo, kurio pareigos yra susiejusios su konfidencialios informacijos naudojimu. Sutartis gina įmonės interesus.

Konfidencialumo sutartis reklamos paslaugoms

Konfidencialumo sutartis reklamos paslaugoms parengta įmonėms, siekiančioms apsaugoti savo komercines paslaptis tariantis dėl reklamos paslaugų.

Konfidencialumo sutartis dėl darbo užmokesčio(darbuotojams)

Sutartis dėl darbo užmokesčio konfidencialumo bus labai tinkama, jei konfidencialumo sąlygos neįtraukėte į darbo sutartį. Sutartį galima naudoti tiek individualiam susitarimui, tiek grupei darbuotojų.

Konfidencialumo sutartis dėl darbo užmokesčio

Sutartis parengta įmonėms, kurios teikia  darbuotojų paieškų ir įdarbinimo paslaugas.

Konfidencialumo sutartis

Konfidencialumo sutartis įmonėms siekiat apsaugoti komercines paslaptis. Šia sutartimi šalys patvirtina darbuotojo pareigą vadovautis įmonės patvirtinta komercinių paslapčių bei konfidencialios informacijos naudojimo tvarka.