Skolų valdymo sutartys

Kreditorinių įsipareigojimų perleidimo sutartis

Kreditorinių įsipareigojimų perleidimo sutartis tai sutartis tarp juridinių asmenų dėl skolos perleidimo naujam kreditoriui.

Reikalavimo perleidimo ir tarpusavio reikalavimų įskaitymo sutartis

Trišalė reikalavimo perleidimo ir tarpusavio reikalavimų įskaitymo sutartis, pagal kurią įmonės gali įskaityti tarpusavio įsiskolinimą.

Įsiskolinimo padengimo sutartis

Įsiskolinimo padengimo sutartis naudojama, kada skolininkas su kreditoriumi susitaria dėl skolos mokėjimo dalimis. Tai taip pat laikytina, kaip neginčijamas skolos įrodymas.