Pirkimo-pardavimo sutartys

MAŽOSIOS BENDRIJOS NARIO ĮNAŠO PERLEIDIMO SUTARTIS

Mažosios bendrijos nario įnašo perleidimo sutartis yra sutartis tarp dviejų ar daugiau asmenų, kuriame sutariama perleisti dalį ar visą vieno iš bendrijos narių(io) įnašą kitam asmeniui, ar asmenims. Svarbu atkreipti dėmesį, kad mažosioms bendrijoms nario įnašo perleidimo sutartis turi būti sudaroma laikantis bendrosios civilinio kodekso nuostatų ir Mažųjų bendrijų įstatymo. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį,…

Motociklo testavimo sutartis

Sutartis skirta įmonėms, leidžiančioms išbandyti perkamą motociklą. Šioje sutartyje apibrėžiama būsimo pirkėjo atsakomybė ir nurodomi jo kontaktiniai duomenys tiems atvejams, jei bus padaryta žala motociklui ar kitų asmenų turtui.

Motociklo testavimo sutartis fiziniams asmenims

Būsimiems pirkėjams norint išbandyti perkamą motociklą rekomenduojama ši sutarties forma, kurioje ne tik nurodomi būsimo pirkėjo duomenys, bet ir aprašoma atsakomybė tiek už motociklo, tiek už galimą trečiųjų asmenų turto sugadinimą. Sutartis skirta fiziniams asmenims, patogi užpildyti.

Nestandartinių baldų rangos sutartis

Sutartis skirta nestandartinių baldų gamintojams. Aprašyti pagrindiniai šalių įsipareigojimai ir atsakomybės. Paruoštas ir priėmimo – perdavimo aktas.

Pirkimo – pardavimo sutartis (CONTRACT FOR THE SALE OF GOODS)_maxi

Išsami sutartis anglų kalba, skirta prekių pirkimui-pardavimui. Apibrėžtas sutarties dalykas, atsakomybė, sutarties galiojimas, ginčų sprendimo tvarka ir kita. Apimtis 3 puslapiai, Times New Roman 11 šriftas.

Pirkimo – pardavimo sutartis (CONTRACT FOR THE SALE OF GOODS)_mini

Vieno lapo sutartis anglų kalba, apimanti svarbiausius sutarties punktus, skirta vienkartiniams arba mažiems pirkimams. Patogi ir aiški naudoti.

Ketinimo bendradarbiauti sutartis

Ketinimo bendradarbiauti sutartis skirta gamybos įmonėms, rengiančioms plėsti gamybą ir ieškančioms naujų partnerių. Sutaryje numatytos pagrindinės prekių gamybos ir/ar pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos.

Sklypo pirkimo – pardavimo sutartis su aktu

Sklypo pirkimo – pardavimo sutartis skirta žemės sklypo savininkui ar/arba pirkėjui siekiat aiškiai apibrėžti prkėjo/pardavėjo įsipareigojimus. Paruoštas – priėmimo perdavimo aktas.

Preliminari buto pirkimo – pardavimo sutartis su priedu

Preliminari buto pirkimo – pardavimo sutartis su aiškiai suformuluotomis buto pirkimo sąlygomis, nustatytos pirkėjo ir pardavėjo pareigos. Paruoštas priedas bute esantiems daiktams.

Preliminari buto pirkimo – pardavimo sutartis

Išsami, preliminari buto pirkimo – pardavimo sutartis su aiškiai suformuluotom buto pirkimo sąlygomis, bei pirkėjo ir pardavėjo pareigomis.

Konsignavimo sutartis

Konsignavimo sutartis skirta prekių pardavimui, pagal kurią prekių pardavėjas atsiskaito su prekių savininku tik tada, kai prekės parduotos.

Preliminari prekių pirkimo – pradavimo sutartis

Preliminari prekių pirkimo – pradavimo sutartis yra pradinis susitarimas dėl planuojamų įsigyti prekių, kol nėra sudaryta pagrindinė prekybos sutartis. Tai galimybė planuoti pardavimų apimtis.