KROVINIŲ VEŽIMO SUTARTIS

Išsami 3-jų lapų sutartis, su smulkiai apibrėžtomis atsakomybėmis. Paruošta krovinio pervežimo užsakymo forma. Krovinių vežimai pagal šią sutartį vykdomi laikantis 1956 m. Ženevos Tarptautinės krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR Konvencijos), Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR), Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Kelių transporto kodekso, su aplinkosauga susijusių teisės aktų reikalavimų ir kitų galiojančių teisės aktų nuostatų.


Pirkti šabloną

* registruoti vartotojai mato savo pirkinių istoriją