Vidinės įmonės tvarkos

DUOMENŲ APSAUGOS DOKUMENTŲ PAKETAS

Duomenų apsaugos dokumentų paketas įmonėms, kurį sudaro: Asmens duomenų tvarkymo taisyklės; Įsakymas dėl dokumento tvirtinimo; Darbuotojų asmens duomenų apsaugos politika; Įsakymas dėl atsakingų asmenų skyrimo; Duomenų subjektų sutikimų valdymo tvarka; Asmens sutikimas dėl duomenų darbo paieškos tikslais; Darbuotojo sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo; Asmens sutikimas dėl foto ir vaizdo duomenų; Asmens duomenų pažeidimo valdymo tvarka;…

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

Asmens duomenų tvarkymo politika skirta supažindinti, kokiu tikslu ir kokiu pagrindu renkama, naudojama ir dalinamasi pateiktais ar kitaip surinktais asmens duomenimis. Šioje politikoje išsamiai aprašomas asmens duomenų tvarkymas, nesvarbu, ar bendraujate asmeniškai, elektroninėmis priemonėmis ,pavyzdžiui, naudojant interneto svetainę, registracijos formą, elektroninį paštą ar bet kokiu kitu būdu.

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Darbo tvarkos taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, bei kitais teisiniais norminiais dokumentais, reguliuojančiais darbo santykius. Šios taisyklės visiems Bendrovės darbuotojams nustato bendras elgesio normas ir numato atsakomybės rūšis už jų nesilaikymą. Taisyklių tikslas – organizuoti įmonės darbą, užtikrinti sklandų įmonės funkcionavimą, racionalų darbo laiko panaudojimą bei profesionalią ir etišką bendravimo…

GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

Gaisrinės saugos instrukcijos yra ruošiamos tam, kad apsaugoti įmonės darbuotojus nuo visų galimų ir esamų rizikos pavojų. Čia aiškiai aprašyti bendrieji reikalavimai, priemonės ir įranga. Pateiktas gesintuvo naudojimas su vaizdinėmis priemonėmis, darbuotojų veiksmų aprašymas, kilus gaisrui. Šių instrukcijų privalo laikytis visi įmonėje dirbantys asmenys.

DARBUOTOJO SAUGOS IR SVEIKATOS ĮVADINĖ INSTRUKCIJA

Priemonė, kuri padeda suvokti darbuotojams, kokių reikalavimų svarbu laikytis, norint dirbti saugiai bei užtikrintai. Aprašyta: pavojai ar rizika, kurie egzistuoja įmonėje ir su kuriais gali susidurti darbuotojas; darbdavio pareigos ir teisės garantuojant saugias darbo sąlygas; darbuotojo pareigos ir teisės atliekant darbo sutartimi sulygtą darbą; darbuotojo pareigos ir veiksmai, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe; darbuotojų saugos ir…

DARBUOTOJO, DIRBANČIO KOMPIUTERIU, SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA

Vis daugėja žmonių, dirbančių kompiuteriais visą darbo dieną. Darbuotojo dirbančio kompiuteriu saugos ir sveikatos instrukcija parengta siekiant produktyviai dirbti ir išvengti neigiamo poveikio sveikatai. Instrukcijoje aprašyta: profesinės rizikos veiksniai ir saugos priemonės nuo jų poveikio; darbuotojo veiksmai pieš darbo pradžią; darbuotojo veiksmai darbo mentu; darbuotojo veiksmai avariniais atvejais.

NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ TVARKOS APRAŠAS

Tvarka dėl girtumo, tai vienas iš esminių darbų saugos reikalavimų. Parengta tvarka yra nuosekli ir išsami. Girtumo nustatymas, komisijos sudarymas, prevencinių priemonių parinkimas bei visi dokumento priedai, padėsiantys tinkamai įforminti darbo tvarko pažeidimą, o taip pat veikiantys ir kaip prevencinė priemonė.

DARBO TARYBOS DOKUMENTACIJOS APRAŠAS

Darbo tvarkos taisyklių aprašą sudaro: bendras aprašymas su paaiškinimais; Įsakymas su priedu (tvarkos aprašu); Pirmojo rinkimų komisijos posėdžio protokolas; Pranešimas dėl pirmojo rinkimų komisijos posėdžio (su priedu – kandidato siūlymo forma); Rinkimų komisijos protokolas dėl kandidatų sąrašo sudarymo; Pranešimas dėl kandidatų paskelbimo; Protokolas dėl rinkimų rezultatų; Pranešimas dėl rinkimų rezultatų; Pranešimas darbo inspekcijai.

Tarnybinių automobilių naudojimo tvarka

Tarnybinių automobilių tvarka būtina ne tik Jūsų darbuotojams, bet ir įmonei (tvarkingai vedant buhalterinę apskaitą, ilgalaikio turto apskaitą ir panašiai). Tvarka parengta organizacijoms, perduodančioms naudoti įmonės turtą savo darbuotojams. Yra perdavimo aktas.

Tarnybinių automobilių naudojimo ne darbo metu tvarka

Tarnybinių automobilių naudojimo ne darbo metu tvarka nustato įmonės tarnybinių automobilių naudojimo, saugojimo, techninės priežiūros, remonto, naudojimo kontrolės, ridos ir degalų apskaitos tvarką, taip pat įmonės darbuotojų pareigas bei atsakomybę už šios tvarkos pažeidimą.

Privaloma darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarka

Sveikatos tikrinimas įmonės darbuotojams yra privalomas,  todėl tvarka dėl privalomo sveikatos tikrinimo padės sistemingai organizuoti sveikatos tikrinimą.

Prekių grąžinimo tvarka

Pagal ES taisykles, prekybininkas turi pataisyti, pakeisti pirkėjo nusipirktas prekes, sumažinti jų kainą arba grąžinti pinigus, jeigu tos prekės turėjo defektų arba atrodo ar veikia ne taip, kaip reklamuota. Prekių grąžinimo tvarka padės Jūsų įmonės darbuotojams tinkamai vykdyti teisės aktų reikalavimus, nepažeidžiant įmonės interesų.