DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Darbo tvarkos taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo Kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, bei kitais teisiniais norminiais dokumentais, reguliuojančiais darbo santykius. Šios taisyklės visiems Bendrovės darbuotojams nustato bendras elgesio normas ir numato atsakomybės rūšis už jų nesilaikymą.

Taisyklių tikslas – organizuoti įmonės darbą, užtikrinti sklandų įmonės funkcionavimą, racionalų darbo laiko panaudojimą bei profesionalią ir etišką bendravimo kultūrą.


Pirkti šabloną

* registruoti vartotojai mato savo pirkinių istoriją