Automobilių naudojimo tvarkos

Tarnybinių automobilių naudojimo tvarka

Tarnybinių automobilių tvarka būtina ne tik Jūsų darbuotojams, bet ir įmonei (tvarkingai vedant buhalterinę apskaitą, ilgalaikio turto apskaitą ir panašiai). Tvarka parengta organizacijoms, perduodančioms naudoti įmonės turtą savo darbuotojams. Yra perdavimo aktas.

Tarnybinių automobilių naudojimo ne darbo metu tvarka

Tarnybinių automobilių naudojimo ne darbo metu tvarka nustato įmonės tarnybinių automobilių naudojimo, saugojimo, techninės priežiūros, remonto, naudojimo kontrolės, ridos ir degalų apskaitos tvarką, taip pat įmonės darbuotojų pareigas bei atsakomybę už šios tvarkos pažeidimą.