Tvarkos taisyklės

Paslaugų teikimo ir parduodamų prekių prekybos taisyklės

Šios taisyklės nustato autoserviso paslaugų teikimo ir parduodamų prekių prekybos tvarką. Garantinių įsipareigojimų vykdymo, pretenzijų pateikimo bei jų patenkinimo procedūras ir tvarkas.