Veiklos sritys

Sutarčių teisė

Ikisutartiniai santykiai, atstovavimas derybose. Sutarčių projektų ir sutarčių rengimas. Konsultacijos sutarčių sudarymo, vykdymo klausimais. Teisinė pagalba ir konsultacijos netinkamo sutarčių vykdymo, nevykdymo klausimais.

Jums galime pasiūlyti:

 • Pasinaudoti mūsų parengtais sutarčių šablonais.
 • Parengti individualią sutartį, pagal Jūsų poreikius.
 • Įvertinti Jūsų norimą sudaryti sutartį ir patarti dėl nepalankių Jums sąlygų pakeitimo ar sutarties nesudarymo.
 • Įvertinti visas Jūsų turimas sutartis ir atlikti teisinį sutarčių auditą.

Pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai

Pirkėjo statuso ir mokumo įvertinimas. Paslaugų, susijusių su komerciniu atstovavimu, distribucija, konsignacija teikimas. Konsultacijos ir sutarčių parengimas subrangos teisiniams santykiams. Įvairios paslaugų sutartys.

Paslaugos, susijusios su teisės į nekilnojamą turtą įgyvendinimu:

 • Konsultacijos nekilnojamojo turto įsigijimo, užtikrinimo klausimais.
 • Konsultacijos nekilnojamojo turto finansavimo klausimais.
 • Turto pirkimo, pardavimo, nuomos, panaudos sutarties sudarymas, koregavimas, nutraukimas.
 • Pirkimo – pardavimo, nuomos, hipotekos bei kitų sutarčių projektų rengimas.

Intelektinė nuosavybė ir autorinių teisių gynimas

Konsultacijos ir teisinė pagalba įgyvendinant autorių ir gretutines teises. Atstovavimas registruojant prekių ženklus, domenus. Sutartys dėl autorinių, dizaino paslaugų atlikimo. Licencinės sutartys.

Nesąžininga konkurencija. Neatskleidimo, konfidencialumo sutartys.

Darbo teisė

Darbo teisėje apibrėžtos darbuotojų ir darbdavių teisės ir pareigos, atsirandančios iš sutartinių santykių, o taip pat privalomos taisyklės darbo santykių šalims.

Pagrindinės sritys:

 • Darbo sutartys, darbo sąlygos, t. y. darbo laikas, darbas ne visą darbo laiką, terminuotas darbas, darbuotojų komandiravimas.
 • Nekonkuravimo, konfidencialumo užtikrinimas ir sutartys.
 • Dokumentų darbo santykiams nutraukti rengimas. Darbuotojų informavimas ir konsultacijos su jais kolektyvinio atleidimo iš darbo, įmonių perkėlimo ir panašiais atvejais.
 • Vidaus teisės aktų rengimas: vidaus taisyklės, darbo tvarkos, darbuotojų pareiginiai nuostatai ir kita.
 • Dokumentų darbo biržai rengimas.
 • Kitos konsultacijos darbo teisės klausimais. Individualių situacijų sprendimas.

Juridinių asmenų steigimas ir įmonių teisė

Teisinė pagalba steigiant, įregistruojant juridinius asmenis (individualių įmonių steigimas, UAB, AB įmonių steigimas, mažosios bendrijos steigimas, ūkinės bendrijos steigimas, asociacijos steigimas, viešosios įstaigos, kitų juridinių asmenų steigimas).

 • Konsultuojame dėl tinkamiausios teisinės formos parinkimo.
 • Teikiame konsultacijas dėl įmonės valdymo struktūros sudarymo, valdymo organų kompetencijos paskirstymo.
 • Parengiame visus steigimo procedūroms reikalingus dokumentus (įstatus, nuostatus, steigimo sutartis, sprendimus, protokolus ir pan.)
 • Konsultuojame steigėjus visais steigimo dokumentų rengimo klausimais.
 • Laikinai įtraukiame juridinio asmens pavadinimą į juridinių asmenų registrą.
 • Atstovaujame Jūsų interesams visose kitose įmonės steigimo bei registracijos stadijose (steigėjų susirinkimuose, pas notarą, juridinių asmenų registre, užsakant bei pagaminant antspaudą).
 • Akcininkų teisės. Akcininkų sutartys ir ginčai. Sutartys su bendrovių vadovais.

Skolų administravimas

Esamos būklės įvertinimas. Skolų atgavimas neprarandant kliento.  Reikiamų dokumentų (raginimas, pretenzija, pretenzija su delspinigiais, vekselis) parengimas.

Skolų išieškojimas teisminiu būdu. Reikiamų dokumentų paruošimas (ieškinys, ikiteisminė taikos sutartis)

Darbuotojų apmokymas darbui su skolininkais

Mediacija

Tai ginčų sprendimo procedūra, kurios paskirtis – padėti šalims išspręsti ginčą taikiai tarpininkaujant vienam ar keliems mediatoriams (tarpininkams).

Mūsų veiklos sritys:

 • Komercinė mediacija.
 • Taikos sutarčių sudarymas.

 

 

+370 638 53953
Sutarčių šablonai