Darbų saugos kategorijos tvarkos

Tvarka dėl privalomo sveikatos tikrinimo

Sveikatos tikrinimas įmonės darbuotojams yra privalomas,  todėl tvarka dėl privalomo sveikatos tikrinimo padės sistemingai organizuoti sveikatos patikrą.

Tvarka dėl girtumo ir prevencinių priemonių nustatymo

Tvarka dėl girtumo, tai vienas iš esminių darbų saugos reikalavimų. Parengta tvarka yra nuosekli ir išsami. Girtumo nustatymas, komisijos sudarymas, prevencinių priemonių parinkimas bei visi dokumento priedai, padėsiantys tinkamai įforminti darbo tvarkos pažeidimą, o taip pat veikiantys ir kaip prevencinė priemonė.