Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo nuostatai reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą įmonėje, užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą, laikymąsi ir įgyvendinimą.


Pirkti šabloną

* registruoti vartotojai mato savo pirkinių istoriją