Sutarčių šablonai

Buto nuomos sutartis

Įprastinė buto nuomos sutartis, kurioje aptarti visi pagrindiniai aspektai, šalių pareigos ir atsakomybių pasiskirstymas. Paprasta užpildyti ir naudoti.

Transporto priemonės panaudos sutartis

Automobilio panaudos sutartis, su pridėtomis papildomomis gavėjo atsakomybėmis. Yra nurodyta turto kaina, todėl ypač teigiamai vertinama buhalterių.

Automobilio panaudos sutartis

Panauda – sutartis, kai yra perduodama panaudos davėjo teisė panaudos gavėjui sutartą laiką naudotis tam tikromis vertybėmis. Šioje sutartyje – fizinis asmuo perduoda naudoti juridiniam asmeniui automobilį.

Transporto priemonės nuomos sutartis (tarp fizinio asmens ir įmonės)

Automobilio nuomos sutartis, skirta įmonei ir jos darbuotojui. Automobilio sutartis labai plati, apimanti daug sričių. Transporto priemonės nuomos sutartyje yra sąvokų apibrėžimai, išsamus atsiskaitymas, draudimo ir remontų atlikimo tvarka. Išplėsta Nuomininko atsakomybė. Yra priėmimo-perdavimo aktas.

Automobilio nuomos sutartis (tarp fizinio asmens ir įmonės)

Automobilio nuomos sutartis, skirta įmonei ir jos darbuotojui. Automobilio sutartis minimalistinė, skirta aprašyti pagrindinius sutartinius dalykus būtinus nuomojant automobilį iš darbuotojo įmonės reikmėms. Yra priėmimo-perdavimo aktas.