Sutarčių šablonai

Konfidencialumo sutartis dėl reklamos

Konfidencialumo sutartis dėl reklamos, parengta įmonėms, siekiančioms apsaugoti savo komercines paslaptis tariantis dėl reklamos paslaugų.

Konfidencialumo sutartis dėl darbo užmokesčio (darbuotojams)

Jei neįtraukėte konfidencialumo sąlygos į darbo sutartį, ši sutartis dėl darbo užmokesčio konfidencialumo bus labai tinkama. Galima sutartį naudoti tiek individualiam susitarimui, tiek grupei darbuotojų.

Konfidencialumo sutartis dėl darbo užmokesčio

Sutartis parengta įmonėms, kurios teikia  darbuotojų paieškos ir įdarbinimo paslaugas.

Laikinoji darbo sutartis

Laikinojo darbo sutartis – laikinojo įdarbinimo įmonės ir laikinojo darbuotojo darbo sutartis. Laikinoji darbo sutartis parengta pagal 2017 metų Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nuostatas ir straipsnius.

Įprastinė darbo sutartis

Įprastinė darbo sutartis tinka neterminuotiems ir terminuotiems darbo santykiams. Darbo sutartis parengta pagal 2017 metų Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nuostatas ir straipsnius.

Kambario nuomos sutartis

Specialiai sukurta 1 kambario nuomai, jei bute yra keli kambariai, o nuomojamas tik vienas iš jų. Paprasta užpildyti ir naudoti.

Buto nuomos sutartis

Įprastinė buto nuomos sutartis, kurioje aptarti visi pagrindiniai aspektai, šalių pareigos ir atsakomybių pasiskirstymas. Paprasta užpildyti ir naudoti.

Transporto priemonės panaudos sutartis

Automobilio panaudos sutartis, su pridėtomis papildomomis gavėjo atsakomybėmis. Yra nurodyta turto kaina, todėl ypač teigiamai vertinama buhalterių.

Automobilio panaudos sutartis

Panauda – sutartis, kai yra perduodama panaudos davėjo teisė panaudos gavėjui sutartą laiką naudotis tam tikromis vertybėmis. Šioje sutartyje – fizinis asmuo perduoda naudoti juridiniam asmeniui automobilį.

Transporto priemonės nuomos sutartis (tarp fizinio asmens ir įmonės)

Automobilio nuomos sutartis, skirta įmonei ir jos darbuotojui. Automobilio sutartis labai plati, apimanti daug sričių. Transporto priemonės nuomos sutartyje yra sąvokų apibrėžimai, išsamus atsiskaitymas, draudimo ir remontų atlikimo tvarka. Išplėsta Nuomininko atsakomybė. Yra priėmimo-perdavimo aktas.

Automobilio nuomos sutartis (tarp fizinio asmens ir įmonės)

Automobilio nuomos sutartis, skirta įmonei ir jos darbuotojui. Automobilio sutartis minimalistinė, skirta aprašyti pagrindinius sutartinius dalykus būtinus nuomojant automobilį iš darbuotojo įmonės reikmėms. Yra priėmimo-perdavimo aktas.