KROVINIŲ VEŽIMO SUTARTIS

Sutarties dalykas

  • Vežimo sutartimi Vežėjas įsipareigoja pateikti transporto priemones krovinio pakrovimui užsakyme nurodytu terminu ir nugabenti jam perduotą krovinį į paskirties vietą bei perduoti turinčiam teisę jį gauti asmeniui (gavėjui), o Užsakovas įsipareigoja už tinkamai suteiktas paslaugas sumokėti Vežėjui sutartą vežimo užmokestį.
  • Užsakymai Vežėjui pateikiami krovinių vežimams vietiniais bei tarptautiniais maršrutais.
  • Krovinių vežimai pagal šią sutartį vykdomi laikantis 1956 m. Ženevos Tarptautinės krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR Konvencijos), Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR), Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Kelių transporto kodekso, su aplinkosauga susijusių teisės aktų reikalavimų ir kitų galiojančių teisės aktų nuostatų.
  • ……………………….

Pirkti šabloną

* registruoti vartotojai mato savo pirkinių istoriją