Konfidencialumo sutartys

KONFIDENCIALUMO SUTARTIS SU PRAKTIKANTU

Konfidencialumo sutartis sudaroma tarp įmonės ir praktikanto.Aktuali visoms kompanijoms, kurios priima studentus  ar praktikantus pagal praktikos atlikimo sutartis. Sutartis gina įmonės interesus.

Konfidencialumo sutartis dėl gamybos receptų

Konfidencialumo sutartis dėl gamybos receptų parengta įmonėms, siekiančioms apsaugoti savo komercines paslaptis tariantis dėl gamybos, reklamos paslaugų.

Konfidencialumo sutartis dėl įmonės komercinių paslapčių

Konfidencialumo sutartis dėl įmonės komercinių paslapčių sudaroma tarp įmonės ir darbuotojo, kurio pareigos yra susijusios su konfidencialios informacijos naudojimu. Sutartis gina įmonės interesus.

Konfidencialumo sutartis dėl reklamos

Konfidencialumo sutartis dėl reklamos, parengta įmonėms, siekiančioms apsaugoti savo komercines paslaptis tariantis dėl reklamos paslaugų.

Konfidencialumo sutartis dėl darbo užmokesčio (darbuotojams)

Jei neįtraukėte konfidencialumo sąlygos į darbo sutartį, ši sutartis dėl darbo užmokesčio konfidencialumo bus labai tinkama. Galima sutartį naudoti tiek individualiam susitarimui, tiek grupei darbuotojų.

Konfidencialumo sutartis dėl darbo užmokesčio

Sutartis parengta įmonėms, kurios teikia  darbuotojų paieškos ir įdarbinimo paslaugas.