Darbo sutartys

Susitarimas su darbuotoju dėl nekonkuravimo

Susitarimas su darbuotoju dėl nekonkuravimo įpareigoja darbuotoją pasibaigus darbo sutarčiai kurį laiką nekonkuruoti su darbdaviu, t. y. nedirbti darbdavio konkurento įmonėje, nesteigti savo konkuruojančios įmonės arba nedalyvauti versle, konkuruojančiame su buvusio darbdavio verslu. Savo ruožtu darbdavys už tokį darbuotojo konstitucinės teisės laisvai pasirinkti darbą ir verslą suvaržymą moka adekvačią kompensaciją…

Konfidencialumo sutartis dėl gamybos receptų

Konfidencialumo sutartis dėl gamybos receptų parengta įmonėms, siekiančioms apsaugoti savo komercines paslaptis tariantis dėl gamybos, reklamos paslaugų.

Konfidencialumo sutartis dėl įmonės komercinių paslapčių

Konfidencialumo sutartis dėl įmonės komercinių paslapčių sudaroma tarp įmonės ir darbuotojo, kurio pareigos yra susijusios su konfidencialios informacijos naudojimu. Sutartis gina įmonės interesus.

Konfidencialumo sutartis dėl darbo užmokesčio (darbuotojams)

Jei neįtraukėte konfidencialumo sąlygos į darbo sutartį, ši sutartis dėl darbo užmokesčio konfidencialumo bus labai tinkama. Galima sutartį naudoti tiek individualiam susitarimui, tiek grupei darbuotojų.

Laikinoji darbo sutartis

Laikinojo darbo sutartis – laikinojo įdarbinimo įmonės ir laikinojo darbuotojo darbo sutartis. Laikinoji darbo sutartis parengta pagal 2017 metų Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nuostatas ir straipsnius.

Įprastinė darbo sutartis

Įprastinė darbo sutartis tinka neterminuotiems ir terminuotiems darbo santykiams. Darbo sutartis parengta pagal 2017 metų Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nuostatas ir straipsnius.